InspiratieochtendenIn april en juni 2020 zijn er weer de inspiratieochtenden. Misschien heb je in het verleden al eens een basiscursus gedaan en wil je weer even opgefrist worden. Of je wilt in de periode tussen de basiscursus en de vervolgcursus een moment om feedback te krijgen op je werk. Wil je een nieuwe opdracht? Ook dat is mogelijk.
De inspiratieochtenden zijn op zaterdag van 9:00 tot 12:00. De ochtend bestaat uit twee delen. Eerst bekijken we samen het werk dat je mee gebracht hebt. Je krijgt feedback van de groep en van de docent. Daarna krijg je een opdracht om in de stad uit te voeren. De resultaten bekijken we aan het eind van de ochtend.

2 ochtenden
Zaterdag 18 april 2020 | 9:00 - 12:00 | locatie | Docent: Michiel Knaven | opgeven | tarieven | algemene voorwaarden | agenda | Minimaal 7 en maximaal 10 deelnemers | er zijn nog 5 plaatsen vrij

Zaterdag 20 juni 2020 | 9:00 - 12:00 | locatie | Docent: Michiel Knaven | opgeven | tarieven | algemene voorwaarden | agenda | Minimaal 7 en maximaal 10 deelnemers | er zijn nog 4 plaatsen vrij