Vervolgcursus 2

Spiegels en Vensters


In de zestiger jaren van de vorige eeuw organiseerde de beroemde curator van het MOMA John Szarkowski de expositie Mirrors and Windows. De tentoonstelling bevatte 127 foto’s van heden ten dagen beroemde fotografen als Diana Arbus en Joel Meyerowitz. We nemen deze expositie als uitgangspunt voor een onderzoek naar de twee zijden van de fotografiemedaille: de spiegel en het venster.


In deze nieuwe cursus gaan we opzoek naar deze twee kanten van de fotografie. In het eerste gedeelte, de spiegel, gaat het over zelfexpressie, over het herkennen van de binnenwereld in de buitenwereld. We doen oefeningen en er zijn opdrachten om dit te onderzoeken. Het eerste blok sluit je af met een serie foto’s in de vorm van een portfolio. Het tweede blok, het venster, is een onderzoek naar hoe de wereld zich voordoet aan jouw. Je zet letterlijk het venster open om een blik op de wereld te werpen. Het gaat nadrukkelijk over jouw blik uit het venster. Wat wil je laten zien en hoe wil je dat laten zien. Ook dit blok sluit je af met een serie foto’s.


De spiegel en het venster hebben veel momenten van overlapping, lopen soms in elkaar over of botsen met elkaar en zijn zoals gezegd twee kanten van de fotografiemedaille. Globaal kun je zeggen dat in de spiegel de abstracte fotografie meer centraal staat en het tweede gedeelte meer de subjectieve documentaire fotografie.


Voor deze cursus wordt verwacht dat je minimaal de basiscursus gevolgd hebt maar bij voorkeur de eerste vervolgcursus of de Openstudio.

De cursus is verdeelt in twee blokken van 7 lessen van 2,5 uur. Tijdens de les doe je oefeningen, bekijken we voorbeelden en werk je de fotos af in photoshop. We besluiten met het bespreken van de gemaakte en bewerkte foto's. Dit is een intensieve cursus waarbij verwacht wordt dat je voldoende tijd hebt gedurende de week om te fotograferen.

 

Spiegels en Vensters wordt in 14 lessen aangeboden op de woensdagavond.

14 lessen
Spiegels en Vensters. start woensdagavond 29 sebtember 2021 | 19:30 - 22:00 | locatie | Docent: Michiel Knaven | opgeven | tarieven | algemene voorwaarden | agenda | Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers. De cursus is vol, na aanmelding kom je op de wachtlijst.  *)

 

Informatie over de vervolgcursus 1 vind je hier.

 *) In verband met de coronacrisis kan het zijn dat het aantal deelnemers verlaagd moet worden naar 8 om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Daarnaast kan het zijn dat een aantal lessen online gegeven moeten worden bij een mogelijke nieuwe besmettingsgolf.