logo2


Portfolio's van Bernard Ensink

Statement: Ik probeer met mijn foto's iets van mijn gevoel bij het gefotografeerde over te brengen. Aangezien er veel wereldse zaken zijn die emoties kunnen opwekken zijn mijn onderwerpen ook zeer divers...


Portfolio 1Over dit portfolio:
Mijn interesse voor fotografie startte al als kind van 14, maar aanvankelijk was het vooral de technische kant die mij boeide. Pas de laatste 12 jaar en vooral sinds mijn deelnemen aan de cursus, richt mijn aandacht zich veel meer op compositie en leer ik geleidelijk foto's te maken die bewuster samengesteld zijn qua beeldinhoud en vorm i.p.v. zuiver intuïtief.
Uiteindelijk bleek dat ook nadelen te hebben: het dreigde te statisch te worden, te "af".
Ik probeer nu de juiste mix te vinden en het goede is dat de compositie oefeningen toch doorwerken in het nu weer iets intuïtievere werk.
Ook heb ik soms behoefte aan het maken van collages als middel tot het weergeven van indrukken of emoties.


© 2019 centrum voor de fotografie