OpenStudio

 

De OpenStudio is de top van de piramide bij Centrum voor de Fotografie. De deelnemers hebben voor het merendeel de basiscursus en soms meerdere jaren de vervolgcursus  gevolgd en zijn op een punt gekomen dat ze weten wat ze willen maar toch de maandelijkse  feedback willen van elkaar en de docent. Elke bijeenkomst legt ieder de tafel vol met nieuw werk of aanzetten daartoe ter beoordeling. De groepen zijn klein, maximaal 8 deelnemers, zodat er voldoende ruimte is om de individuele ontwikkelingen te bespreken. Naast deze werkbesprekingen is er ruimte voor de reflectieve kant van de fotografie en de beeldende kunst in het algemeen.

Soms in de vorm van een project soms door het gezamenlijk lezen en bediscussiëren van teksten over fotografie zoals bijvoorbeeld Susan Sontag of Roland Barthes. De OpenStudio is op de donderdagavond 1 maal per maand. Dit seizoen draaien er twee OpenSudio groepen. De eerste en de laatste maand kun je alle twee de bijeenkomsten bijwonen. Op die manier volg je gedurende het jaar ook de resultaten in de andere groepen.

 

8 + 2*) | start groep I - III:   29 september 2022 |  19:15 - 22:15 | locatie | Docent: Michiel Knaven | opgeven | tarieven | algemene voorwaarden | agenda |

Om deel te kunnen nemen wordt vooraf een portfolio ter beoordeling gevraagd.

 

Om deel te kunnen nemen wordt vooraf een portfolio ter beoordeling gevraagd.

 

*) afhankelijk van het aantal groepen dat start zijn er aan het begin en aan het eind 2 of 3 gezamenlijke avonden.